010-220 34 10 info@akx.se

World Aids Day 1 December 2022

Den 1:a december varje år är det World Aids Day eller Världsaidsdagen på svenska. En dag ägnad åt att belysa kampen mot den fruktansvärda sjukdomen aids.

Idag tänker vi speciellt på alla drabbade och alla som gått bort i sjukdomen.